بسم الله الرحمن الرحيم

"We are not in the position to apply pressure on anyone, we are a small country. But we do express our views on things. If we think that people are practicing double standards, we just say so, whether people listen to us or not is a different matter but we feel that we have to give our comment based on the truth." -Tun Dr. Mahathir Mohamad in 'Restoring Muslim's Dignity / Menebus Maruah Ummah'. Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia. KL. 2002

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته - Blog ni berkisar tentang hal-hal berkaitan pembangunan Malaysia ke arah Wawasan 2020, terutama berkaitan pembangunan negara menurut acuan Islam. Kita mempunyai cita-cita yg besar tetapi masih berdiri pada asas yg tidak kukuh. Saat kita jatuh, baru kita sedar di mana kita berpijak. (Ilustrasi: Potret Ibnu Sina)Ahad, 8 November 2009

Kepentingan Islam dari perspektif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

(Siri MEMBANGUN BERSAMA ISLAM - bhgn 3)Pemikiran kritikal adalah asas kepada budaya penyelidikan. Pemikiran kritikal menghendaki kita berfikir secara rasional dan mencari rasionaliti terhadap setiap yang berlaku dalam hidup kita. Melalui persoalan-persoalan yang dikemukakan boleh mendorong kita mencari sebab-musabab kepada sesuatu perkara dan alasan yang munasabah untuk kita menerimanya. Pemikiran kritikal selalu disebut apabila bercakap soal pemikiran saintifik. Sesetengah ahli sains terlalu obses dengan tema ini, sehingga menolak sama sekali kewujudan alam rohaniah. Salah satu sebabnya adalah kerana alam rohaniah tidak boleh dijelaskan menggunakan hujah pemikiran rasional. Malah 'kekurangan' ini mendorong ahli sains terbabit menolak konsep agama dalam kehidupan (terutama yang melibatkan alam roh dan akhirat, seperti Islam).

Namun dalam keghairahan kita untuk menerima pemikiran saintifik dan pemikiran kritikal, kita tidak harus menolak agama (cth menganggapnya karut, tidak penting dll). Sebagai orang Islam, keimanan dan tauhid itu menjadi asas kepada ajaran Islam. Jika kita menolak kepercayaan terhadap alam roh dan hari akhirat, maka Islam kita belum sempurna. Apatah lagi jika kita menolak keseluruhan konsep beragama sepertimana fahaman ahli sains atheis. Membuktikan kewujudan alam roh bagi menunjukkan kepentingan agama mungkin sangat sukar. Sebab-sebabnya ialah (1) kekangan ilmu dan (2) kekangan teknologi. Pembuktian tanpa ilmu tidak akan membuktikan apa-apa. Manakala untuk mewujudkan ilmu tanpa teknologi adalah sangat sukar.

Bagi umat Islam kita sangat bertuah kerana telah dibekalkan ilmu, iaitu Al-Quran. Mukjizat ini dihuraikan pula oleh sunnah dan hadis Nabi S.A.W.. Namun kita masih tidak mampu menjelaskan setiap ilmu ini secara saintifik kerana tidak ada sebarang teknologi/ilmu saintifik yang dapat menjelaskannya dengan sempurna. Hanya sebahagian teknologi hari ini dapat digunakan untuk membuktikan kandungan Al-Quran. Sebagai orang Islam kita tetap percaya walaupun belum terbukti. Usaha perlu diteruskan bagi mencari 'bukti' dan 'sebab-musabab' kepentingan beragama supaya dapat meningkatkan keimanan kita dan juga meyakinkan orang yang menolak agama (khususnya Islam) atas nama 'saintifik'. (Hakikatnya kita tidak perlu tunggu bukti untuk beriman. Bahkan alam sekeliling kita telah pun membuktikan keagungan Allah.)

Walaupun tidak ada hujah saintifik, sebagai Muslim, kita masih boleh menunjukkan kepentingan agama terhadap manusia melalui hikmah, contoh dan kesan positif yang boleh dihasilkan melalui aplikasi agama Islam dalam kehidupan. Justeru artikel ini cuba menghuraikan secara umum kesan positif amalan beragama dan mempraktikkan ajaran Islam dari perspektif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Amnya bidang TMK merupakan salah satu bidang sains sosial kerana ianya lebih melibatkan aplikasi, misalnya ilmu matematik dan bahasa. Ia bukanlah sains tulen/asas seperti ilmu fizik, kimia mahupun biologi. Di sebalik bidang TMK, wujud pula bidang Sains Komputer. Sains Komputer mengkaji secara saintifik teori dan ilmu yang dapat digunapakai untuk meningkatkan bidang pengkomputan dan komputasi. Ini sekaligus meningkatkan prestasi komputer bagi kegunaan manusia dan memperluaskan manfaatnya dalam pelbagai bidang.

Bagi menjelaskan kepentingan Islam kepada TMK, kita boleh lihat dalam 2 aspek - (1)sumbangan Islam kepada TMK, dan (2)potensi serta sumbangan TMK kepada perkembangan Islam. Melalui huraian aspek (1), kita boleh menilai kepentingan dan sumbangan utama Islam dari segi pembangunan sahsiah modal insan yang seimbang terhadap bidang TMK. Ada kemungkinan terdapat kepentingan-kepentingan lain yang belum dapat kita rungkai. Namun sekurang-kurangnya ini boleh menjadi titik permulaan kepada penerokaan fungsi agama dalam TMK. Manakala aspek (2), sebenarnya merupakan satu ruang yang agak luas dan terbuka kerana terdapat pelbagai kemungkinan dan usaha yang boleh dilakukan. Namun di sini kita akan membincangkan beberapa potensi TMK terhadap kepentingan Islam, supaya umat Islam dapat melibat bahawa penglibatan Islam sebenarnya menghasilkan lebih banyak peluang kepada potensi saintifik TMK. Justeru dalam aspek ini kepentingan agama lebih dilihat sebagai nilai-tambah kepada bidang TMK.

Melalui aplikasi agama akan dapat melahirkan modal insan yang mantap dalam bidang TMK. Amnya agama lebih tertumpu kepada memantapkan sahsiah diri sebagai manusia. Bidang TMK memerlukan penglibatan manusia. Pelbagai peranan diperlukan oleh TMK seperti penyelidik, pengaturcara, perekabentuk, penganalisis, penguji dan sebagainya. Ada sebahagian peranan telah diambil-alih sepenuhnya oleh komputer (cth penguji), sebahagiannya (computer-assisted spt pengkompil atau pembina program, tugas merekabentuk) atau bergantung sepenuhnya kepada manusia (cth pembinaan algoritma). Oleh kerana wujud penglibatan manusia, maka ia perlukan bimbingan agama bagi memastikan manusia yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna.

Peranan yang boleh dimainkan oleh ajaran Islam terhadap modal insan TMK ialah dalam soal etika dan kualiti kerja. Etika merupakan satu perkara asas yang perlu bagi setiap individu. Etika ditampilkan melalui perwatakan dalaman manusia seperti berintegriti, jujur, ikhlas, adil dsb. Persoalan etika sering diperkatakan kerana ia memberi kesan/impak yang besar terhadap aktiviti yang dilakukan. Pada masa yang sama etika sangat sukar untuk diawasi/dikuatkuasakan. Justeru ianya bergantung kepada keikhlasan/kehendak individu untuk melakukannya, selain adanya undang-undang dan peraturan yang dilaksanakan bagi 'memastikan' kod etika dipatuhi. Dalam hal ini, agama sebenarnya boleh memainkan peranan untuk 'menguatkuasakan' kod etika. Melalui bimbingan (dan desakan) iman, manusia akan cenderung untuk memelihara etika. Bagi orang yang beriman (mempercayai hukuman tuhan), kesalahan adalah dosa yang pasti akan dihukum, setidaknya oleh hukuman akhirat. Maka walaupun tidak diawasi oleh undang-undang, individu tetap memelihara etika kerana adanya 'undang-undang tuhan'.

Apabila ada keimananan, akan mendorong kepada hidup berdisiplin. Jika ditaati dan diamalkan sebaik mungkin (seperti saranan agama), akan melahirkan individu yang mementingkan ketelitian, kecekapan, ketaatan dsb. Ini adalah hasil disiplin. Adanya disiplin yang tinggi akan mendorong modal insan TMK untuk menghasilkan produktiviti yang bukan saja memenuhi matlamat tetapi juga berkualiti tinggi. Misalnya dalam tugas pengaturcaraan/pengekodan, adakala sesuatu matlamat boleh dicapai dengan pelbagai cara. Sama konsepnya dengan nilai 10 yang boleh dihasilkan dengan 5+5, 2x5, 9+1, 12-2, 50/5 dsb. Perkara penting bagi pengaturcara/pengekod adalah memilih cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mencapai objektif (iaitu masalah komputasi selesai). 'Terbaik' diukur berdasarkan tahap optimum sesuatu penyelesaian, 'efficiency' dan juga kompleksiti sesuatu algoritma. Maka pengaturcara yang beriman akan cuba memilih kaedah yang dirasakannya terbaik (yang mampu dilakukan) kerana ia adalah amanah. Namun bagi yang tidak mementingkan iman, pelbagai unsur 'khianat' atau 'usaha sambil lewa' mungkin diamalkan. Misalnya dalam kes mendapatkan nilai 10, 5+5 lebih efisien berbanding 50 bahagi 5 (50/5). Namun bagi pengaturcara yang tidak beretika mungkin ini tidak diambil peduli, selagi nilai 10 diperolehi. Itupun jika tidak 'mencuri' atau meniru aturcara orang lain. Maka manfaat agama sebenarnya sangat besar terhadap TMK jika dapat diterapkan.

Ajaran Islam merupakan satu ajaran yang (kita imani) berasal dari Allah S.W.T. Maka banyak konsep yang sangat ideal boleh kita dapati dalam Islam. Untuk memahami sesuatu persoalan berkaitan cabang agama, misalnya ilmu fiqh, kita tidak boleh hanya menerima sahaja (sepertimana budaya ikut-ikutan). Sebaiknya, umat Islam perlu berfikiran rasional dengan memahami sebab-sebab di sebalik hukum tersebut (jika boleh). Misalnya, mengapa tidak boleh memegang kulit babi yang basah dan perlu disamak? Alasan umum adalah kerana hukumnya telah jelas sebagai perintah Allah. Tapi setakat menerima fakta 'pegang babi perlu samak' belum cukup. Sebaliknya kita perlu memahami bahawa perintah Allah dalam Al-Quran wajib kita taati (hukum tauhid). Kita perlu belajar kaedah 'samak' yang betul (hukum fiqh selanjutnya). Bagi ilmu saintifik pula kita boleh kaji alasan-alasan yang mungkin wujud di sebalik perintah ini sebagai nilai-tambah kepada pengukuhan iman kita.

Justeru konsep kesempurnaan dan 'ikutan berasas' dalam agama ini menggalakkan kita belajar/mendalami secara menyeluruh ke peringkat dasar, dan ini boleh diterapkan kepada penglibatan dalam bidang TMK. Sebagai contoh, dalam memahami sesuatu peraturan pengaturcaraan kita tidak boleh semata-mata menerima, malah sebaiknya perlu mengkaji alasan dan falsafah di sebalik peraturan itu supaya lebih memahaminya. Antaranya konsep orientasi-objek (OO). OO adalah paradigma, dan bukan sesuatu yang nyata (yakni implicit). Bagi pengaturcara yang tidak memahami konsep OO, adalah mustahil untuk membina program OO menggunakan bahasa pengaturcaraan OO seperti C++. Pengaturcara mungkin akan menghasilkan aturcara bermodul kerana C++ turut membenarkan konsep aturcara bermodul selain OO. Maka dengan penghasilan aturcara bermodul dan bukan OO adalah tidak berkesan dan mencapai matlamat, kerana matlamatnya aturcara berkonsepkan OO. Oleh itu melalui pemahaman dalam beragama kepada pembawaan dalam TMK akan menggalakkan individu menjadi modal insan yang berkualiti dan bermutu. Maka dapat mendorong kepada pemahaman terhadap falsafah dan paradigma, berbanding hanya melihat kepada aplikasi semata-mata.

Sebagai suatu ajaran yang benar dan bersifat universal/sejagat, ada kemungkinan terdapat elemen-elemen dalam ajaran Islam yang boleh dijadikan asas kepada pembinaan teori/aplikasi sains komputer. Tidak mustahil. Sains komputer yang ada sekarang umpamanya, banyak mengaplikasi konsep-konsep dalam alam nyata sebagai asas teori atau perbandingan. Misalnya konsep pepohon dan hutan (struktur data), keselarian (pemprosesan), struktur nahu bahasa (pemprosesan) dan bahasa formal (analisis). Maka ada baiknya jika kita cuba mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang wujud dalam ajaran Islam yang boleh diterapkan dalam TMK. Contohnya formula penentuan kedudukan planet berdasarkan ilmu falaq Islam mungkin boleh digunakan bagi formula kebarangkalian, konsep kejadian langit dan bumi yang tersusun boleh menjadi sumber idea penyusunan organisasi sistem komputer dll. Tidak mustahil perkara ini mahupun kemungkinan lain menjadi releven dengan TMK dan dapat direalisasikan. Sesungguhnya alam ini Allah jadikan untuk manusia, dan salah satu elemennya adalah ajaran Islam. Justeru perlu difikirkan contoh/tauladan yang boleh diadaptasi dari ajaran Islam kepada TMK.

Manakala bagi aspek (2) ialah potensi-potensi pembangunan aplikasi dan penyelidikan TMK untuk kepentingan ajaran Islam. Kepentingan agama yang cuba diketengahkan ialah penglibatan agama dapat memperluaskan lagi skop dan ruang aplikasi TMK terhadap kehidupan manusia. Komputer sudah digunakan di pelbagai bidang, dalam pelbagai aspek kehidupan manusia moden. Amnya ini akan mendorong komputer dan TMK terus releven. Justeru dengan memastikan agama itu releven terhadap TMK membolehkan survivaliti agama dalam arus pemodenan hidup manusia. (Hakikatnya agama tetap boleh wujud melalui kepentingan-kepentingan dalam bidang/aspek lain. Ini cuma satu daripadanya.) Namun bahagian seterusnya ini lebih bersifat sebagai cadangan yang merangkumi sebahagian daripada kemungkinan dan potensi yang ada berkenaan TMK.

Antara aplikasi TMK dalam bidang berkaitan ajaran Islam ialah aplikasi sistem zakat dan pengurusan ekonomi Islam. Pengurusan zakat dan ekonomi Islam memerlukan pengurusan yang bukan saja betul, tetapi juga cekap dan efisien. Bagi sebuah pusat pungutan zakat, sistem pengurusan kutipan zakat akan dapat meningkatkan kecekapan pusat berkenaan dalam mengurus harta zakat. Formula zakat tidak sama dengan formula cukai, kerana peraturan dan syaratnya berbeza. Tugas sistem pengurusan zakat bukan saja perlu mengira, tetapi juga menyimpan maklumat, serta mengurus transaksi dan penyaluran wang zakat, maklumat asnaf dan sebagainya. Semua ini akan lebih mudah disempurnakan jika menggunakan sistem komputer kerana maklumat boleh diurus dengan cekap dan pantas. Hasil daripada sistem seperti ini akan mendorong kepada keperluan penyelidikan terhadap model, teori, formula dan sebagainya bagi tujuan penghasilan aplikasi khusus untuk pengurusan zakat dan masalah sepertinya. Malah kajian akan mendorong kepada pengkajian terhadap ilmu baharu. Zakat adalah salah satu model ekonomi Islam dan melalui pengembangan ilmu berkaitan dengannya secara tidak langsung mengembangkan ilmu dan sistem ekonomi Islam.

Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka manusia yang berperanan sebagai khalifah bukan saja perlu memelihara isi Al-Quran tetapi juga menjadikannya sumber rujukan yang utama. Tidak bermakna jika Al-Quran itu dianggap petunjuk, tetapi tidak dirujuk mahupun dibaca. Justeru umat Islam perlu ada satu sistem yang menguruskan kandungan Al-Quran sebagai rujukan utama. Kemudian rekod-rekod hadis boleh disimpan bagi membantu menerangkan isi kandungan Al-Quran. Matlamat ini mendorong kepada pembangunan sistem pangkalan data/maklumat oleh pakar rujuk kepada kandungan Al-Quran dan hadis. Sistem ini juga merupakan satu usaha pemusatan rujukan Al-Quran dan hadis kepada umat Islam di seluruh dunia. Ini memudahkan ianya dipantau dan dikawal daripada usaha penipuan/kesilapan. Tugas sistem ini ialah (1) menyimpan dan mengurus kandungan Al-Quran dan hadis, (2) menyediakan sistem pakar yang boleh menganalisis kandungan Al-Quran dan dengan gabungan enjin carian serta keupayaan perlombongan data (3) memudahkan umat Islam mencari ayat-ayat Al-Quran atau keterangan hadis yang menjelaskan sesuatu isu. Malah bagi hadis pula (4) memudahkan urusan perekodan sanad atau susur-galur perawi atau ulama yang merekodkan hadis berkenaan. Melalui pengwujudan maklumat digital pula, akan membolehkan penyelidikan berkaitan Al-Quran dilakukan dengan lebih berkesan cth. analisis komputasi bagi kajian bahasa Arab dsb.

Lanjutan daripada sistem ini, dapat diteruskan pula kepada sistem pengurusan pendokumentasian Al-Quran. Sistem ini merupakan sebuah pangkalan data arkib yang menyimpan dokumentasi dan pentafsiran oleh ulama Islam (yang diiktiraf) dari seluruh dunia dalam pelbagai bahasa dan budaya. Ini membolehkan Al-Quran itu difahami mengikut konteks ataupun mazhab. Malah pada masa yang sama, umat Islam boleh membaca/mengetahui pandangan dari mazhab-mazhab yang berbeza terhadap sesuatu isu yang dibincangkan oleh Al-Quran. Perbezaan sebab dan alasan terhadap sesuatu pendapat boleh direkodkan, dan kemudian dirujuk oleh umat Islam. Ini dapat meningkatkan kefahaman di kalangan umat Islam sekaligus menghindarkan permusuhan antara puak dan kumpulan akibat perbezaan mazhab. Sistem dokumentasi ini juga perlu memiliki ciri carian, perlombongan data, sistem penyuntingan serta menyediakan sistem-sistem maklumat lain yang berkaitan, supaya penggunaannya lebih mantap dan berkesan.

Antara isu yang diperkatakan dalam Sains Komputer ialah cabaran dalam perlombongan data dan dapatan semula maklumat. Perlombongan data merujuk kepada kaedah bagi mencari dan memilih maklumat yang benar-benar releven dengan kehendak/carian pengguna. Fungsi ini merupakan antara ciri utama enjin carian internet seperti Google, Yahoo, Altavista dan sebagainya. Selain itu enjin carian juga digunakan bagi kegunaan setempat (cth. mencari fail gambar dalam cakera keras) seperti enjin carian Sherlock dalam MacOS X atau enjian carian dalam Microsoft Windows. Enjin carian pada hakikatnya masih kekurangan teori-teori yang berkesan, walaupun prestasinya hari ini kelihatan sangat mantap. Maka dalam usaha penyelidikan untuk membangunkan perlombongan data dan dapatan semula maklumat, boleh difikirkan juga bagaimana membina kaedah perlombongan data yang khusus bagi masalah-masalah berkaitan agama dan sistem rujukan Islam. Pada dasarnya kita boleh membina sebuah algoritma umum perlombongan data, kemudian digunakan untuk maklumat berkaitan ajaran Islam. Namun algoritma ini mungkin perlu diubahsuai; cth bagi kegunaan sistem pengurusan pendokumentasian Al-Quran.

Proses menjadi seorang Muslim bukanlah rumit. Asasnya hanya perlu meyakini dan mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang tunggal (tiada yang lain) dan nabi Muhammad S.A.W. pesuruh-Nya, dan dilafazkan sebagai 'ikrar'. Kemudian memahami prinsip Rukun Islam dan Rukun Iman serta mengamalkannya. Maka sudah diiktiraf sebagai Muslim. Namun untuk mengamalkan ajaran Islam perlu kesungguhan dan usaha. Antara cabaran bagi seorang Islam ialah mempelajari ilmu bagi memantapkan akidah dan ibadah. Cabaran ini akan lebih tinggi terhadap Orang Kurang Upaya (OKU). Maka kita perlu menyahut tanggungjawab agama, iaitu membangunkan teknologi dan perisian aplikasi bagi kegunaan OKU Muslim. Sistem (aplikasi) pendidikan Islam bagi OKU merupakan satu cabaran kepada saintis Sains Komputer. Ini kerana OKU Muslim perlu dididik tentang ajaran Islam sepertimana pelajar Muslim yang sempurna sifat. Umum mengetahui bahawa penggunaan komputer dan perisian dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Namun dengan keupayaan yang terhad (buta, kurang anggota dsb), bagaimanakah perisian itu mampu digunakan dengan baik dan berkesan terhadap OKU? Teknologi multimedia dan grafik seperti manipulasi warna, bunyi dan interaksi pengguna yang berkesan akan dapat membantu. Insan Muslim yang cacat pendengaran boleh belajar solat melalui paparan visual. Bagi orang yang buta atau tidak ada kaki dan tangan pula bagaimana? Semua ini seharusnya difikirkan oleh saintis TMK supaya OKU Muslim dapat dibantu untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan sesempurna yang mungkin, sepertimana saudaranya yang sempurna sifat.

Selain yang telah dinyatakan, pelbagai aplikasi lain seperti teknologi pengira koordinat kiblat (Kaabah) dan Al-Quran elektronik telah pun wujud. Manakala di pasaran hari ini kita dapat lihat pula perisian-perisian multimedia bagi tujuan panduan am pendidikan Islam, hiburan dan permainan, pendidikan (bahasa Arab, bacaan Al-Quran) dsb. Namun pencapaian ini hanyalah sebahagian kecil daripada ruang yang boleh diteroka dan dibangunkan. Sebenarnya terdapat banyak ruang aplikasi untuk sistem perisian bagi kegunaan umat Islam. Ini kerana keperluan umat Islam terhadap ajaran Islam hampir tidak terbatas dan akan sentiasa berkembang. Apatah lagi dalam bidang penyelidikan dan pembangunan teknologi.

Maka sebagai kesimpulannya, kepentingan ajaran Islam terhadap bidang TMK sangat besar. Agama tidak seharusnya diabaikan kerana selain dapat membimbing dan melahirkan modal insan yang berkaliber, agama juga memberi ruang kepada aplikasi yang lebih besar dan penting terhadap TMK. Justeru di sini ingin dilontarkan beberapa cabaran umum yang harus dipikul oleh ahli TMK. Cabaran-cabaran tersebut ialah mengkaji dan mengenalpasti - (1)Apakah teori/aplikasi TMK yang boleh diilhamkan dari ajaran Islam? (2)Apakah teori/aplikasi TMK yang boleh dimanfaatkan oleh umat Islam? (3)Bagaimana untuk memastikan bahawa setiap elemen dalam sains komputer meningkatkan ketaqwaan kepada Allah? dan (4)Bagaimana melahirkan umat Islam yang mantap akidahnya dan mantap ilmu TMK? Justeru dengan memperkembangkan ajaran Islam dalam bidang TMK bukan sahaja terus merelevenkan agama dalam kehidupan moden tetapi juga memantapkan lagi usaha dakwah di kalangan masyarakat saintifik dan TMK.


(bersambung...)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan